Biznes plany i feasibility studies

Od chwili rozpoczęcia naszej działalności, pomagamy naszym klientom w przygotowywaniu biznes planów i feasibility studies. Nasze raporty były wykorzystywane dla wielu celów takich jak: pozyskiwanie środków finansowych na rozwój, negocjacje z potencjalnymi inwestorami, jak również wytyczenie kierunków strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Nasze biznes plany zawierają zazwyczaj dogłębne analizy rynkowe, zarys proponowanej strategii rozwoju (obejmujący strategię marketingową), proponowane zmiany w zarządzaniu i organizacji, jak również prognozy finansowe i ocenę spodziewanych wyników.