Due diligence

Due diligence to proces gruntownej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstwa. Due diligence jest obiektywną analizą stanu przedsiębiorstwa mającego na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazania pól wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Prawidłowa analiza due diligence jest zazwyczaj kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcji przejęcia pozwalając na:

oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo jak również ryzyko związane z branżą w jakiej działa przedsiębiorstwo
identyfikacji ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w danym kraju np. potencjalne zobowiązania podatkowe, uwarunkowania prawne działalności i związane z przejęciem podmiotu
zrozumienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, struktury kosztów, rynku, klientów itp.
uniknięcie problemów związanych z pracownikami i zarządem przy przejmowaniu badanego podmiotu
wypracowanie strategii negocjacyjnej przy transakcji, uzyskanie dodatkowych argumentów negocjacyjnych
właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji
uzyskanie informacji pozwalających na zaplanowanie procesu integracji podmiotu z nową strukturą

Proponowane przez nas usługi due diligence obejmują aspekty finansowe, marketingowe, otoczenia przedsiębiorstwa, organizacyjne, prawno-podatkowe oraz dotyczące systemów informacyjnych i perspektyw funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości oraz analizę łańcucha wartości.