Doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć

Jeśli zamierzacie Państwo nabyć firmę, możemy zaoferować Państwu pomoc tak przed, jak i w trakcie transakcji. Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa.

W przypadku zainteresowania nabyciem podmiotu działania związane z procesem przejęcia podzielić można na trzy etapy. W pierwszym razem inwestorem ustalamy wizje przejęcia, gdzie określone zostają cele strategiczne przejęcia, wstępny profil przejmowanej firmy oraz oceniamy skalę potencjalnych efektów synergicznych. Na podstawie określonego profilu stworzymy listę podmiotów spełniających kryteria i po akceptacji przez inwestora nawiążemy z nimi kontakt. Kolejne działania mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z transakcją. Proces due dilligence oraz wycena podmiotu pozwoli ocenę zagrożeń i określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Są to istotne informacje pozwalające dokonać oceny przejmowanego podmiotu, jak również stanowiące istotne argumenty przy negocjacjach. MIBROK oferuje pomoc w przygotowaniu strategii negocjacyjnej oraz pomoc w samych negocjacjach. Kolejnym etapem jest integracja podmiotu po jego przejęciu.

MIBROK jako doradca inwestora odpowiedzialny jest za cały proces przejęcia, koordynuje działania wszystkich stron oraz nadzoruje harmonogram prac.