Poszukiwanie inwestora / sprzedaż udziałów

MIBROK pomoże Państwu w pozyskaniu inwestora. Nasza rola polegać będzie na opracowaniu strategii działania, zidentyfikowaniu inwestorów, przygotowaniu niezbędnych dokumentów, pomocy w negocjacjach oraz nadzorowaniu samego procesu transakcji.

Proces pozyskania kapitału rozpoczynamy od ustalenia preferencji klienta co do charakteru inwestora. Rozważane są takie warianty jak inwestor pasywny, aktywny, wnoszący know-how, branżowy, finansowy itp. Na tej podstawie ustalamy strategie działania i wybieramy potencjalnych inwestorów. Równolegle przygotowujemy niezbędne dokumenty wymagane przez zainteresowane podmioty, tj. memorandum informacyjne i biznes plan. Na potrzeby sprzedającego wycenimy udziały mające być przedmiotem transakcji aby ustalić ich wartość „rzetelną”. Opracowane dokumenty przekazane zostaną wybranym inwestorom, w razie potrzeby zorganizujemy tzw. data room, który umożliwi zainteresowanym bliższe zapoznanie się ze Spółką.

MIBROK jako doradca sprzedającego nadzorował będzie cały proces pozyskania inwestora oraz odpowiedzialny będzie za terminowość działań oraz za współpracę ze wszystkimi stronami. Oferujemy również pomoc w negocjacjach z inwestorami.