Corporate recovery – restrukturyzacja finansowa

W wyniku zmieniających się warunków gospodarczych, rosnącej konkurencji, niedostosowania strategii itp. część przedsiębiorstw, które dotąd posiadały zdolność kredytową, traci płynność finansową oraz zdolność do generowania nadwyżek finansowych wystarczających do bieżącego funkcjonowania firmy i obsługi zadłużenia.

MIBROK widzi dla siebie rolę doradcy w zakresie restrukturyzacji finansowej podmiotów zagrożonych utratą płynności.

Nasza oferta obejmuje:

analizę możliwości restrukturyzacji
analizę potencjalnych usprawnień
propozycje restrukturyzacji zadłużenia
udział w negocjacjach Bank – przedsiębiorstwo

Widzimy nasz udział zarówno jako doradca banku-kredytodawcy, jak i zagrożonego przedsiębiorstwa.